Hjem

“Å utfordre meg selv er viktig. Jeg liker å prøve ulike måter å synge på, eksperimentere med klang og frasering - og å våge å leke. 

Da blir jeg bedre, og da forblir musikken spennende og lærerik."unsplash